Brú agus Briseadh Croí

Maria Ní Mhurchú

Nach gránna an duine tú
A Mhaighdean Mhuire
Tugann tú cíoch dod’ Mhac sa mhainséar
Ach leagann tú bloc mór siomaint
In airde ar mo cheannín beag leochailleach-se.

Táim crosta leat
Ana-chrosta ar fad
Agus caithfad na paidreacha a thabhairt suas
Mar ná fuil aon mhaith iontu.

Nóimint I ndiaidh neomainte
Lá I ndiaidh lae
Cumadh Samhradh nú Geimhreadh
Ceo
Gal
Dubhachas
Duairceas

Is fuath liom tú, a Mháthair Dé
Mar ná dhéanfadh aon mháthair
Pioca daonna nú ainmhí
Má tá aon scriod den ghrá id’ chroí
Atá chomh cruaidh le cloch,
Fulaingt a chuir im’ threo…
Mé leochailleach go leor gan é…

Cosúil led’ Mhac sa mhainséar.

Mí I ndiaidh míosa
Bliain I ndiaidh blaina
Tánn tú le feiscint agam I scáth na nGealaí
Luna, Lunar, Lunatic

Ní gan fath a tugadh an t-ainm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s